Schoolvisie

Streven naar een school die we 'samen' maken, waar ieder zijn verantwoordelijkheid neemt, een school waar elk ontwikkelingsaspect gestimuleerd wordt, een katholieke school die zorg draagt voor elk kind, ook de kinderen die kansen dreigen te missen, een school die niet blijft steken in het verleden, maar kinderen voorbereidt op de wereld van morgen, kortom een school waar elk kind en elke ouder zich thuis voelt.

Onze naam 'DE PUZZEL' staat voor: 'SAMEN' werken, onze school is als een puzzel waar vele stukjes samen één geheel vormen.

Elk zijn taak, elk zijn deel. Samen sterk, één geheel!

De hierna volgende pijlers zijn het uitgangspunt voor onze concrete werking:

 • Wij bouwen aan een school waar:
  • kinderen, leerkrachten en ouders samen verantwoordelijk zijn voor het slagen.
  • communicatie, openheid en eerlijkheid centraal staan.
  • beslissingen genomen worden met respect voor de inbreng van iedereen.
 • Wij bouwen aan een school waar:
  • de totale ontwikkeling gestimuleerd wordt.
 • Wij bouwen aan een school waar:
  • kinderen die kansen dreigen te missen, bijzondere aandacht krijgen.
 • Wij bouwen aan een school waar:
  • de Christelijke waarden nageleefd worden.
  • we respectvol leren omgaan met elkaar en iedereen.
  • we kinderen leren spelen op een geweldloze manier.
 • Wij bouwen aan een school waar:
  • we kinderen verantwoordelijkheidsgevoel, discipline, orde en tucht bijbrengen.
  • leren leren een belangrijke rol speelt.
  • we kinderen respect bijbrengen voor de natuur en wat er in leeft.
  • bewust gewerkt wordt aan een fitte school, sportief en lekker gezond.
  • kinderen weerbaar gemaakt worden tegen allerlei invloeden uit de maatschappij.