Schoolvisie

In de Puzzel maken alle stukken samen school!

De visie van de Puzzel is geformuleerd vanuit 4 puzzelstukken. Deze puzzelstukken vormen als het ware de bouwblokken van ons pedagogisch schoolproject. De puzzelstukken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het KIND staat CENTRAAL, daarrond vind je onze bewuste accenten, de unieke kenmerken van onze leer-en leefomgeving en de kracht van samen school maken als één team.

  • PIJLER 1: In de Puzzel geloven we dat een heel divers aanbod van leeractiviteiten, uitdagingen en ervaringen een stevige basis vormen waarop het kind zich verder kan ontwikkelen in alle facetten van zijn of haar persoon. We mikken op een harmonische TOTAALONTWIKKELING. We dromen dat de Puzzel een school mag zijn waar ieder zich "geborgen" voelt en mag ervaren dat de zon schijnt voor elk puzzelstukje! We zetten hard in op het 'ZICH GOED VOELEN' op school. We zijn ervan overtuigd dat een kind in zijn groei wordt gestimuleerd wanneer het OP MAAT wordt UITGEDAAGD om zijn grenzen te verleggen en stap voor stap te groeien.
  • PIJLER 2: We nemen aan dat vaardigheden, technieken, kennis, ... die meestal in klas-of groepsverband worden aangebracht, leiden naar een groeiende ZELFSTANDIGHEID bij elk kind! Verder geloven we dat 'VRIJHEID vergaren' en VERANTWOORDELIJKHEID verkrijgen' twee begrippen zijn die elkaar in balans moeten houden. Ons team bouwt aan een stevige basis om kinderen WEERBAAR te maken in deze snel evoluerende maatschappij. In de Puzzel geloven we sterk dat elk Puzzelstukje op ZICHZELF BELANGRIJK is, maar ook als ONDERDEEL van het geheel.
  • PIJLER 3 : De Puzzel is modern uitgerust; we werken met ACTUELE leermiddelen en media. Binnen onze schoolcontext zorgen we voor een MIX van LACHEN, ZWETEN, INSPANNING, ONTSPANNING,... Onze school is een WARME school in een GROENE omgeving; die is voorzien van een gevarieerde SPEEL- en LEERRUIMTE.
  • PIJLER 4: De Puzzel wil een veilige THUISHAVEN zijn voor iedereen: we willen dat iedereen zich echt welkom voelt op onze school en zetten bewust in op een gastvrije en open sfeer. We geloven dat leren in zo'n klimaat het meeste kansen krijgt. We zijn een ERVAREN POLYVALENT team dat elkaar aanvult. Ouderbetrokkenheid dragen wij hoog in het vaandel want: SCHOOL MAKEN, DOEN WESAMEN. Om dat waar te maken, zijn we transparant, communicatief en beschikbaar.