Schoolraad

Een schoolraad bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzicht van de vzw en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar. 

In onze vzw KOPEK worden de leden van de ouder-en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Samenstelling:

  • Afvaardiging schoolbestuur: Marc Gijbels, ondervoorzitter vzw KOPEK en voorzitter CASS
  • Personeel: Marjolein Pepels, Kim Jansen
  • Ouders: Karen Fransen, Koen Wellens
  • Lokale gemeenschap: Els Vossen