Inspectie

Een team van verschillende inspecteurs controleert de scholen via een schooldoorlichting. Deze is bedoeld om de onderwijskwaliteit van de school te onderzoeken en te rapporteren aan het schoolbestuur.