CLB

Het CLB, een centrum voor leerlingbegeleiding informeert en begeleidt leerlingen, ouders en scholen. Een team van artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen staat in voor de begeleiding, elk vanuit zijn discipline.

Onze school wordt begeleid door het VCLB Noord-Oost Limburg,  Tel. 089/469730

Bij het CLB kan je terecht met allerlei vragen i.v.m. studeren en studiekeuze op school, lees- en rekenproblemen, gezondheid, slaapproblemen, pestgedrag, opvoeding, ...

De medewerkers die aan onze school verbonden zijn:

  • schoolarts: Noëlla Miguet
  • maatschappelijk werkster: Annick Geerdens
  • psycho-pedagogisch werker: Hannelore Janssen
  • paramedisch werker: Miet Adamczak
  • 1ste lijnsverantwoordelijke voor onze school: Marika Flipkens

Meer info vind je op de volgende website:

www.ond.vlaanderen.be/CLB/Leerling/default.htm


Info over studiekeuze vind je op het formulier  (poster) in bijlage.


Documenten (PDF)
Om PDF-documenten te kunnen lezen, heeft u de Adobe® Acrobat® Reader nodig op uw computer. Deze kan u gratis downloaden van de website van Adobe: www.adobe.be