LOC

LOC betekent lokaal onderhandelingscomité. Dit comité is samengesteld uit personeelsleden en leden van het schoolbestuur. De bevoegdheden van het LOC zijn onderverdeeld in vier categorieën:

 • informatierecht
 • onderhandelingsbevoegdheid
 • toezichstbevoegdheid
 • bemiddelingsbevoegdheid

Samenstelling:

 • Vanuit het schoolbestuur:
  • Henri Kelchtermans
  • Maurice Vrysen
 • Vanuit het personeel:
  • Peter Geerits
  • Nele Steyvers