Schoolbestuur/ KOPEK

Op 29 juni 2020 werd één nieuwe vzw opgericht voor de volgende scholen: Pieter Brueghel Grote-Brogel, De Dommelbrug Linde en Wauberg, De mAgneet Peer, Ticheleer Wijchmaal, Viejool Eksel en De Puzzel Kleine-Brogel.

De officiële naam ervan is "VZW Katholiek Basisonderwijs Peer en Eksel", afgekort KOPEK.

Deze vzw staat in voor het besturen van de scholen.  Deze nieuwe structuur biedt meer mogelijkheden tot administratieve vereenvoudiging en samenwerking op het vlak van financiën, infrastructuur, boekhouding, preventie, ICT, communicatie, personeels- en inschrijvingsbeleid.

Het nieuwe schoolbestuur wordt gevormd door volgende leden:

  • Voorzitter: Michel Cuypers (Pieter Brueghel Grote-Brogel)
  • Ondervoorzitter: Marc Gijbels (Viejool Eksel)
  • Penningmeester: Tim Eerdekens (De Dommelbrug Linde en Wauberg)
  • Secretaris: nog aangesteld worden
  • Bestuursleden: Raf Van Helden, Jos Martens ( De mAgneet Peer); Vic Diliën (De Dommelbrug Linde en Wauberg); Benny Van Bocxlaer (De Puzzel Kleine-Brogel); Ria Hendrix en Siegfried De Smedt (Ticheleer Wijchmaal); Jan Peeters (Pieter Brueghel Grote-Brogel); Johan Abrahams (Viejool Eksel)